پنج‌شنبه, 31 خرداد 1397
عنوان : گزارش عملكرد و دستاوردهای شورای ملی كاربرانGIS،كمیته ها و گروه های كارشناسی استانی در سال 91 و 92
کد خبر : ۷۴۲  :  :  تاريخ :
 ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ 
ساعت : ۹:۲:۳۲

                                                                      بسمه تعالی

گزارش عملکرد و دستاوردهای شورای ملی کاربرانGIS،کمیته ها تخصصی و گروه های کارشناسی استانی در سال 91 و92

(تا بهمن ماه) تدوین و ارائه گردید که در بخش ویژه اعضا قابل رویت و دسترسی است.

                                                     بازگشت           چاپ چاپ         
 
شورای ملی کاربران GIS

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8