پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 28 دی 1397
 • EN
  نقشه سایت
   صفحه اصلي
   منوی سایت
   اهداف و وظايف
   کميته ها ی تخصصی
   اعضا
   ریاست شورا
   دبیر شورا
   اعضای دبیرخانه
   اعضاي شورا
   صورت جلسات
   خبرنامه پیام GIS و SDI
   گروه کارشناسی کاربران GIS استان
   مصوبات و دستاوردهای گروه کارشناسی
   مدارک و مستندات
   پایگاه داده مکانی شهری (مرکز استان)
   برنامه کاری استان
   خبرنامه پیام GIS استان
   گالری عکس
   جلسه شورای ملی کاربران GIS
   خبرها و رویدادها
   ورود به سایت
   ورود اعضا
   تماس با ما
   جستجو
    گروه بررسی نقش داده های مکانی در برنامه پنجم توسعه کشور
   کمیته تعیین تعرفه
   کمیته بازنگری برنامه راهبردی
   کمیته شناسایی نقایص لوایح، آیین نامه ها و قوانین مربوط به صلاحیت شرکت های مشاور
   کمیته شناسایی و کسب منابع مناسب برای ماموریت های شورا
   كميته تخصصی انتشارات، خبرنامه ها و مستندات شورا
   كميته بررسی نقش GIS و SDI در اصلاح الگوی مصرف
   كميته آسیب شناسی شورای ملی کاربران GIS
   كميته تخصصي سياستگزاري برای استفاده از نرم افزارهای آزاد و متن باز مورد استفاده در GIS
   كميته هماهنگی تقسیمات سیاسی کشوری
   كميته تخصصي هماهنگ سازي تبادل اطلاعات مكاني
   كميته تخصصي سياستگزاري چگونگي تهيه نقشه تاسيسات زيرزميني
   کمیته تخصصی GIS شهری
   کمیته کد گذاری عوارض مکانی
   صورت جلسه کمیته بازنگری برنامه راهبردی
   صورت جلسه کمیته تعیین تعرفه
   صورت جلسه كميته تخصصی انتشارات، خبرنامه ها و مس
   صورت جلسه كميته بررسی نقش GIS و SDI در اصلاح الگوی
   صورت جلسه كميته آسیب شناسی شورای ملی کاربران GIS
   صورت جلسه كميته تخصصي سياستگزاري برای استفاده از نرم افزارهای آزاد
   صورت جلسه کمیته تخصصی GIS شهری
   صورت جلسه کمیته کد گذاری عوارض مکانی
   کمیته شناسایی و کسب منابع مناسب برای ماموریت های شورا
   صورت جلسه گروه بررسی نقش داده های مکانی در برنامه
   صورت جلسات كميته هماهنگی تقسیمات سیاسی کشوری
   صورت جلسات كميته تخصصي هماهنگ سازي تبادل اطلاعات مکانی
   صورت جلسات كميته تخصصي سياستگزاري چگونگي تهيه نقشه تاسيسات زيرزميني
   صورت جلسات کمیته شناسایی نقایص لوایح، آیین نامه ها
   کمیته تخصصی نرم افزارهای آزاد و متن باز GIS
   صورت جلسه کمیته تخصصی نرم افزارهای آزاد و متن باز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0